kinderboerderij dondertman
Privacy
U bent van harte welkom, reserveer wel uw bezoek!
Privacy
Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). De wet moet ervoor zorgen dat de privacy van inwoners van EU-landen beter gewaarborgd wordt. De Autoriteit Persoonsgegevens had al regels vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), maar die was gedateerd en is nu vervangen door de AVG. Het houdt in dat in de hele Europese Unie (EU) de privacywetgeving gelijk is en ook wij – als Stichting Kinderboerderij Dondertman – moeten daar aan voldoen. Bedrijven en ook organisaties als de onze zijn verplicht om meer transparantie en informatie te geven over het verwerken van deze regels. Door de invoering van de AVG verandert er ook voor u als donateur en individuele bezoeker het een en ander. Daarom leggen wij u graag uit welke persoonsgegevens wij gebruiken en hoe wij die gebruiken.

 

Privacy en veiligheid
De Stichting Kinderboerderij Dondertman is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring nader informatie wenst, kunt u contact opnemen via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.

 

 

Persoonsgegevens van uitsluitend meerjarige donateurs verwerken wij in een digitaal bestand. Gegevens worden verwerkt overeenkomstig het doel waarvoor u deze zelf aan ons verstrekt: donateursadministratie (meerjarigen)

 

 • Naam, adres, postcode, woonplaats (NAW)
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Banknummer
 • Er zijn maatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tot het uiterste te beperken
 • Persoonsgegevens blijven derhalve strikt vertrouwelijk
 • Persoonsgegevens worden gebruikt voor jaarlijkse inning donateursbijdrage
 • Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over nieuwtjes, evenementen, aanbiedingen enz.
 • Toegang tot de persoonsgegevens is uitsluitend voorbehouden aan de administrateur, bestuursleden van de stichting en de desbetreffende donateur
 • Persoonsgegevens worden nooit aan derden worden verstrekt
 • Bestand is niet ter inzage op www.kb-dondertman.nl
 • Bij einde donateurschap worden de gegevens direct verwijderd uit het donateursbestand

 

Kinderboerderij Dondertman bewaart de persoonsgegevens van meerjarige donateurs niet langer dan strikt noodzakelijk: in elk geval twee jaar en vervolgens tot schriftelijke wederopzegging.

 

De gegevens van eenjarige donateurs – waarvan geen digitaal bestand wordt bijgehouden – worden eind maart van het er op volgend jaar verwijderd. De aanmeldingsformulieren worden daartoe na één jaar vernietigd.

 

Voor vragen over het privacybeleid of over inzage of wijzigingen in of van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met het elders in de verklaring genoemde adres.

 

Bij de aanvraag van groepen, scholen en dergelijke, wordt uitsluitend de naam van de contactpersoon gevraagd in combinatie met bijv. de naam van de school, organisatie enz, als ook een telefoonnummer en voor zover aanwezig e-mailadres. Dit laatste met het oog op het sturen van een schriftelijke bevestiging van wat is afgesproken.

 

Foto- en/of videomateriaal op de website, Facebook en eventueel overige media

 

 • Tijdens openingsuren van Kinderboerderij Dondertman kunnen foto- en/of videobeelden worden gemaakt waarop u zelf mógelijk zichtbaar bent
 • Voor het plaatsen van foto’s en/of video’s van enkel de personen die duidelijk herkenbaar in beeld komen is toestemming noodzakelijk
 • Voor personen tot 16 jaar moet toestemming worden verleend door ouders/begeleiders. Het maakt deel uit van onze verantwoordingsplicht.
 • Kinderboerderij Dondertman publiceert zoveel mogelijk uitsluitend algemene foto’s waardoor toestemming niet noodzakelijk is
 • Een verzoek om foto’s/video’s van de website of Facebook te verwijderen kan worden gemeld bij het kantoor aan de Meester Bosweg

 

De Stichting Kinderboerderij Dondertman behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient daartoe aanbeveling deze regelmatig te raadplegen.
Kinderboerderij Dondertman
 • Gezellig dagje uit
 • Groepsbezoek
 • Kinderpartijtjes
 • Ponyritten
 • Schooluitstapjes
 • Skelterbaan
 • Speelplezier
 • Ruime parkeergelegenheid
 • Rolstoel toegankelijk
Openingstijden
 • nov tot april
 • april tot nov
 • Kerstvakantie
 • Voorjaarsvakantie
 • 1e Paasdag
 • 1e Pinksterdag
 • 1e Kerstdag
 • Nieuwjaarsdag
 • wo t/m zo 10:00 - 17:00 u.
 • ma t/m zo 10:00 - 17:00 u.
 • ma t/m zo 10:00 - 17:00 u.
 • ma t/m zo 10:00 - 17:00 u.
 • Gesloten.
 • Gesloten.
 • Gesloten.
 • Gesloten.
Veel gestelde vragen
Mag onze hond ook mee naar jullie toe.

 

Honden worden niet toegelaten op het terrein van de kinderboerderij.
Zij zijn wel welkom in het Boshuus, op de veranda en het terras.

 

Mag ik roken op het terrein.

 

Ook wij doen mee aan: "OP WEG NAAR EEN ROOKVRIJE GENERATIE"

 

Dus geldt op het gehele terrein een rookverbod.

 

Moet ik reserveren.

 

Wij vragen u wel om online te reserveren om de toegangsstroom bij de ingang van ons park te reguleren.

 

Wat zijn mijn voordelen als Donateur.

 

Op vertoon van uw Donateurskaart kunt u de kinderboerderij met telkens max. 5 personen bezoeken.

 

De Donateurskaart biedt voordeel bij diverse activiteiten waarvan wij melding maken op de website onder het menu Aanbiedingen en in de lokale en regionale media.

 

Donateurskaart verloren.

 

Bij verlies van de Donateurskaart ontvangt u aan de kassa op vertoon van het bankafschrift en betaling van € 4,00 een nieuwe Donateurskaart.